• 02645332793
 • 09122217495
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • ایام هفته8:00 الی17:00
 • کاهش نزولات جوی و بالطبع پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی در ایران از معضلات اساسی بخش کشاورزی است .

  با توجه به این وضعیت بهترین راه حل برای رفع این مشکل چه می تواند باشد؟ مناسب ترین سیستم آبیاری چه سیستمی است؟چگونه بایستی مصرف آب در مزارع را به حداقل برسانیم؟

  یکی از بهترین شیوه های مصرف آب کمتر ، استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای است .

  آشنایی با استفاده صحیح از سیستم آبیاری قطره ای ، باعث می شود هزینه نگهداری سیستم به حداقل رسیده و آب کافی ، به اندازه و به موقع به گیاه برسد . در این صورت حداکثر تولید با حداقل آب مصرفی به دست خواهد آمد .

  آبیاری قطره ای

  تعریف آبیاری قطره ای :

  آبیاری قطره ای از نظر کلی ، به معنای رساندن تدریجی ولی پیوسته آب و مواد غذایی به گیاه است ، به صورتی که همیشه رطوبت لازم و مواد مورد نیاز در خاک وجود داشته باشد و در اختیار گیاه قرار گیرد . قطره چکان ها در سیستم آبیاری قطره ای به نوعی خط حمله می باشند و اگر از آنها به درستی محافظت نشود راندمان کل سیستم را پایین و حتی موجب خسارات فراوانی به گیاهان می شوند. ما در اینجا هفت دستورالعمل را آماده نموده ایم تا شما را در نگهداری از قطره چکان ها یاری رسانند.

  ۱- کنترل قطره چکان ها از نظر گرفتگی روزنه ها مهم ترین کاری است که باید در طول کار سیستم انجام شود . دبی قطره چکان ها می بایست مرتبا بررسی شود .

  ۲- چنانچه در طول لترال (لوله های پای درخت) یک قطره چکان گرفته شود ، آن قطره چکان را تعویض کنید ، ولی چنانچه تعداد بیشتری قطره چکان مسدود باشد علت را باید از ابتدای لترال بررسی نمود .

  ۳- جهت کاهش تشکیل رسوب آهن در قطره چکان ها ، اسید سولفوریک به آب آبیاری اضافه نمایید .

  ۴- در صورتی که خطر انسداد قطره چکان ها یا لوله ها توسط موجودات زنده مانند جلبک ، قارچ و باکتری می باشد ، بایستی با عمل کلرزنی آن ها را از بین برد .

  ۵- جهت توزیع یکنواخت فشار در سیستم و بالطبع آبدهی یکسان قطره چکان ها ، ضروری است از قطره چکان های تنظیم کننده ی فشار استفاده شود .

  ۶- در خلال آبیاری قطره ای ، نمک ها در زیر سطح خیس شده خاک توسط قطره چکان ، تجمع می یابند . بعد از این فرایند و هنگامی که باران می بارد نمک ها به محیط ریشه وارد شده و باعث شور شدن آن می شود . برای جلوگیری از این موضوع با شروع بارندگی می بایست سیستم را روشن نمود تا نمک ها وارد محیط ریشه نشوند .

  ۷- معمول ترین اسید هایی که برای رفع رسوبات مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از اسید کلریدریک ، اسید فسفریک و اسید سولفوریک . از این میان اسید کلریدریک به دلیل مسمومیتی که برای گیاه ایجاد می کند و اسید فسفریک به دلیل به هم زدن موازنه غذایی گیاه کمتر استفاده می شوند و بنابراین اسید سولفوریک به دلیل محدودیت کمتری که دارد مناسب ترین اسید برای اسید شویی است.

 • كود المنتج : Q1301مه پاش چهار نازله

 • Product code : Q5141رابط مه پاش

 • Product code : Q1301مه پاش چهار نازله

 • Product code : Q1311مه پاش تک نازله

 • Product code : QT0208مه‌پاش کم فشار 90درجه

 • To increase irrigation efficiency, the following measures will be useful: removing the maze of traditional and dredged mines and clearing slowing down factors such as thorns and weeds, as well as dredging and improving the drainage network and correcting dams by increasing storage volume. O them
  Land fragmentation and improvement of land slopes with machinery and leveling equipment should also be prevented from paddy cultivation in sloping lands and mountain slopes as well as sea shores due to high water discharge as long as there are good arable lands in the plain. .
  Modification and modification of traditional irrigation methods to pressurized irrigation system for other agricultural products.
  Reducing the permeability of the bed soil if the type of soil is light and coarse-grained by increasing the clay and strengthening it, if it is not possible to cover the concrete due to high cost.
  Develop a plan and implement a comprehensive plan for agricultural education and promotion.
  Observance of the cultivation pattern by farmers and guaranteeing the purchase and sale of these products by the relevant government agencies.
  Identify the types of plants that can be cultivated (cultivation pattern) in each region according to climatic conditions and water and soil
  Determining the type and texture of soil in each region and its permeability.
  Water requirements of the plant during the growth stages and determining the intervals of irrigation time for each plant according to the climate of each region, the amount of water mode required for each hectare and its quality in the region for each type of plant.
  Coverage of water supply and sewerage canals in areas where a drop in water supply is evident.
  Construction of dividing dams and valves and gabion dams by installing valves, dividers and measuring gauges.
  Preparing and compiling a water circulation program and applying optimal distribution management in the operation of the relevant facilities. Because, unlike pressurized irrigation, surface irrigation systems require management work and careful monitoring of proper distribution rather than investment work. Although farmers are familiar with the experiment in this way, scientific advances and the transfer of technical knowledge to increase irrigation efficiency have not been passed on to farmers.

  What is a superabsorbent ?
  It is a soil additive that absorbs and retains water and nutrients and is associated with soil cultivation and helps the plant grow optimally, reducing water loss and irrigation costs. The base of these polymers is organic and they are produced artificially. They are made of potassium polyacrylate and polyacrylamide copolymers. Its unique feature is its high water absorption capacity and its preservation. These materials are not used in cultivated soil after continuous use. It does not change and plants do not contaminate living organisms in soil or surface water. Studies by the German Environment Agency and other countries have shown that the use of this substance has no side effects on humans, plants, soil and the environment. These materials absorb water about 500-200 times their own weight, however, after dehydration of dry grains, they create super-absorbent grains of gel seeds. Using this polymer, the irrigation cycle can be increased. These materials include three types of cations, anions, and neutrals. In agriculture, the anionic type is considered to have a negative charge. Anionic super attractions, with their high cation capacity, are able to absorb significant amounts of water, absorb effective and useful cations in plant growth, and prevent them from being wasted while providing them with the plant when needed. These materials are odorless, colorless and free of soil, water and plant tissue contamination.
  Advantages of using superabsorbent polymers in agriculture
  • Increase water and soil nutrient retention capacity for a long time
  • Reduce the number of irrigation shifts by 50%
  • Uniform water consumption for plants
  • Faster and more optimal root growth by storing food
  • Reduce the washing of water and nutrients in the soil
  • Reduce irrigation costs
  • Provide soil moisture
  • Increase the suction capacity of superabsorbents and cation exchange in soil
  • Maximize product production potential
  • Faster and healthier growth of plants, especially in very hot and dry areas
  • Optimal use of chemical fertilizers
  • Protect roots on the soil from drying out during transport and storage of seedlings
  • Better aeration in the soil
  • Possibility of cultivation in desert areas and sloping surfaces
  • Increased activity and proliferation of mycorrhizal fungi
  • Stability and long-lasting super absorbent effect
  • Strengthen porosity, nutrition and stability of culture structure

 • ürün Kodu : Q5141رابط مه پاش

 • ürün Kodu : Q1301مه پاش چهار نازله

 • ürün Kodu : Q1311مه پاش تک نازله

 • ürün Kodu : QT0208مه‌پاش کم فشار 90درجه

 • Ապրանքի կոդը : Q5141رابط مه پاش

 • Ապրանքի կոդը : Q1301مه پاش چهار نازله

 • Ապրանքի կոդը : Q1311مه پاش تک نازله

 • Ապրանքի կոդը : QT0208مه‌پاش کم فشار 90درجه

 • код продукта : Q5141رابط مه پاش

 • код продукта : Q1301مه پاش چهار نازله

 • код продукта : Q1311مه پاش تک نازله

 • код продукта : QT0208مه‌پاش کم فشار 90درجه